21 marca przypada Międzynarodowy Dzień Lasów. W tym dniu cała nasza uwaga powinna zostać skierowana na ten specyficzny ekosystem. Las pełni wiele funkcji – jest nie tylko schronieniem dla dzikich zwierząt, ale również zapewnia nam drewno do wytwarzania ponad 30 000 różnych produktów, żywność, leki oraz pozwala utrzymywać świeże powietrze, czystą wodę i daje przestrzeń do rekreacji. Leśnicy dbają o zrównoważone korzystanie z jego zasobów, co zapewni nam ich dostatek przez wiele lat.

Przewodnim hasłem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów jest „Odbudowa lasów: droga do odnowy i dobrego samopoczucia”.

Leśnicy w Polsce podejmują szereg działań, aby połączyć wszystkie funkcje lasu – ochronną, społeczną i gospodarczą. Dzięki licznym zmianom legislacyjnym oraz współpracy z instytucjami i organizacjami przyrodniczymi lasy w naszym kraju stale zwiększają swoją powierzchnię, zasobność i różnorodność przyrodniczą. Na straży prawidłowo prowadzonej zrównoważonej gospodarki leśnej stoją między innymi firmy certyfikujące surowiec pochodzący z Lasów Państwowych (które kontrolują także respektowanie zasad bezpieczeństwa pracy osób wykonujących prace leśne przez firmy zewnętrzne), ale również społeczeństwo, które darzy polskie lasy coraz większym zainteresowaniem i zwiększa swoją wiedzę w tej dziedzinie. Rośnie też świadomość i wrażliwość młodych obywateli – kolejnych pokoleń użytkowników lasu.

Wzrost lesistości kraju nie jest normą. W wielu miejscach na świece nadal prowadzi się rabunkową gospodarkę leśną np. w lasach tropikalnych, na wyspach Oceanu Spokojnego, czy w Brazylii. W takich miejscach całe połacie lasu są wycinane i karczowane pod hodowlę bydła, uprawy palmy olejowej, czy kokosowej, pastwiska lub pola uprawne. Przez to świat traci co roku 10 milionów hektarów lasów – to powierzchnia równa terytorium Islandii. W zamian Ziemia zyskuje emisję dużej ilości gazów cieplarnianych i zmniejszanie terytoriów leśnych zwierząt i roślin. Przez coroczny ubytek powierzchni leśnej na świecie 8% roślin leśnych i 5% zwierząt zamieszkujących ten ekosystem jest skrajnie zagrożonych wyginięciem.Przywracanie lasów i zrównoważona gospodarka leśna mogą znacznie zmniejszyć problemy związane z ocieplaniem klimatu i spadającą różnorodnością biologiczną. Zrównoważone leśnictwo może stworzyć miliony zielonych miejsc pracy. Już teraz lasy zapewniają pracę dla ponad 86 milionów ludzi (z czego ok. 300 000 w samej Polsce), a drewno z dobrze zarządzanych lasów wpiera wiele dziedzin gospodarki światowej.

Drzewa są ważne nie tylko w zwartych kompleksach leśnych. Pełnią one niesamowicie ważną funkcję również w przestrzeni miejskiej, w której żyje znaczna część populacji ludzkiej. Zazielenianie miast zapewnia czystsze powietrze i piękniejsze przestrzenie oraz przynosi ogromne korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego ich mieszkańców. Szacuje się, że drzewa przynoszą wielkim miastom korzyści warte co najmniej 0,5 miliarda dolarów rocznie, oczyszczając powietrze, chłodząc budynki i spowolniając odpływ wody deszczowej – tak cennej w dzisiejszych czasach substancji.

Możliwe jest odtworzenie zdegradowanych, zniszczonych przez człowieka terenów na ogromną skalę. Udowodniły to działania zapoczątkowane przez Unię Afrykańską – Wielki Zielony Mur dla Sahary i inicjatywa Sahelu, których celem jest odtworzenie 100 milionów hektarów zdegradowanych gruntów do 2030 roku. Odbudowa i spowolnienie pustynnienia wymaga jednak dużych nakładów pracy. W tym międzynarodowym projekcie wzięli udział również leśnicy z Polski, którzy w 2019 roku przekazywali kierownictwu Senegalskich lasów swoje doświadczenia w dziedzinie zasad prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych.
Takie wspólne działania pokazują, że choć w wielu krajach definicja lasu różni się znacznie, nie różni się jego znaczenie. Zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej las daje niezliczone korzyści ludziom i planecie. Warunkiem jego dobrej egzystencji jest jednak dbanie o jego dobry stan i użytkowanie go w sposób zrównoważony, zapewniający jego trwałość, zdrowie i bioróżnorodność.

Koniec marca to czas, kiedy świętujemy nadejście wiosny w ramach Międzynarodowego Dnia Lasów! Dlatego 21 marca leśnicy zapraszają na akcję #byledowiosny.

Chcemy przybliżyć wiedzę o tym, co dzieje się wiosną w lesie, na czym skupiają się leśnicy oraz pokazać wyjątkowe miejsca w pilskich lasach.

Mimo pandemii każdy może wziąć w niej udział, ponieważ wszystkie atrakcje odbędą się online na profilu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile na Facebooku. Będziemy instruować jak wykonać ekologiczną zakładkę, poprowadzimy transmisje prosto z wiosennego lasu,  porozmawiamy na żywo z ekspertami o ptakach i pszczołach, a nawet zorganizujemy spacer do lasu, gdzie opowiemy o tym, jak aktywnie spędzać czas w lesie i jak się do tego przygotować. Na wydarzenie zapraszamy każdego, kto nie może się już doczekać wiosny.

Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na Facebooku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
https://www.facebook.com/RDLP.Pila

Szczegółowy program akcji znajduje się pod linkiem: http://bityl.pl/3VoY2

Tekst: Joanna Kapuścińska Zdjęcie: Sławomir Szewczyk