W dniach 30-31 lipca 2015 roku odbędą się uroczyste obchody Święta 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego połączone z jubileuszem 20-lecia utworzenia brygady.
Tegoroczne obchody mają dwudniowy charakter. Czwartek 30 lipca to dzień poświęcony wydarzeniom kulturalno-sportowym, podczas którego bieg z okazji 20-lecia utworzenia brygady czy też koncert muzyczny Lecha Dyblika oraz możliwość zwiedzania złocienieckich koszar to tylko niektóre z przygotowanych atrakcji oczekujących na naszych gości.
Kulminacyjnym punktem obchodów święta brygady będzie uroczysty apel na stadionie miejskim w Złocieńcu (31 lipca) poprzedzony uroczystą, polową Mszą  Świętą.

PRZEBIEG OBCHODÓW:

30 lipca (czwartek)
- godz. 09.45 - Bieg z okazji 20 rocznicy utworzenia 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (podczas biegu odbędzie zbiórka pieniężna dla Dominika Kak);
- godz. 11.45 - Zawody strzeleckie o puchar Burmistrza Złocieńca (strzelnica miejska);
- godz. 13.45  - Turniej w Piłkę nożną z udziałem reprezentacji 2 Brygady Zmechanizowanej, Urzędu Miasta Złocieniec oraz Urzędu Miasta Czaplinek.
- godz. 17.00 – koncert muzyczny Lecha Dyblika, Występ wokalny tenora Opery Nova w Bydgoszczy Marcina Naruszewicza oraz prelekcja Pana Jarosława Leszczełowskiego na temat historii obiektu połączona ze zwiedzaniem koszar 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów (Kino MEWA, koszary 2 BZ)

31 lipca (piątek)
- godz. 11.00 - Złożenie wiązanki kwiatów przez delegację żołnierzy przy tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu;
- godz. 11.10 - Przemarsz kolumny wojskowej: Wojskowej Asysty Honorowej, Orkiestry Wojskowej, Pododdziału wojskowego 2BZ ulicami Złocieńca;
- godz. 12.00 - Uroczysta, polowa Msza Święta;
- godz. 13.00 - Uroczysty Apel z okazji Święta 2 BZ zakończony pokazem dynamicznym plutonu rozpoznawczego, defiladą pododdziałów oraz koncertem orkiestry wojskowej;
- godz. 14.00-23.00 Festyn z okazji Święta 2 BZ na Stadionie miejskim w Złocieńcu:

Ø  Pokaz statyczny sprzętu wojskowego;
Ø  Pokaz Wojskowej Straży Pożarnej oraz OSP;
Ø  Pokaz FITNESS EXTREME;
Ø  Koncerty muzyczne: zespół TOP ONE, Halina Benedyk i Marco Antonelli;
Ø  Autobus Krwiodawstwa;
Ø  Wielkie grillowanie (m.in. grochówka żołnierska);
Ø  Zabawa przy muzyce DJ’a;
Ø  Konkursy i zabawy dla najmłodszych.

Szczegółowych informacji w zakresie udziału mediów w uroczystości udziela oficer prasowy 2 BZ – kpt. Sebastian Stawiński, 2bz@wp.mil.pl, tel. 261 465 249, 727 012 810.

Wszystkich chętnych chcących wspólnie świętować z całą bracią żołnierską oraz pracownikami wojska złocienieckiej brygady SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
***
Zarys historii jednostki
Historia jednostki sięga marca 1945 r. kiedy to w ramach 14 DP utworzono 49 pułk piechoty. Pierwszym dowódcą był płk Robert Satanowski. W maju 1949 r. pułk został przeniesiony do Wałcza, który stał się ostatecznym miejscem stacjonowania. W 1957 r. rozwiązano 14 Dywizję Piechoty, a wszystkie jednostki wchodzące w jej skład wcielono do 20 Dywizji Pancernej. 49 pułk piechoty zreorganizowano i przemianowano na 49 pułk zmechanizowany. W 1967r. 49 pz z rozkazu Ministra Obrony Narodowej przemianowany został na 49 Warszawski pułk zmechanizowany, który istniał do 1989 r.
W 1989r. 20 Dywizja Pancerna ze Szczecinka uległa poważnej restrukturyzacji. Przyjęła ona numer i tradycje 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty i 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, co oznaczał   o, że jednostki podległe 20 DPanc, także miały przyjąć numery i tradycje 2 Dywizji. 49 pz przyjął nazwę 6 pułku zmechanizowanego, który do tej pory stacjonował w Częstochowie.
6 pz istniał do 1995r., kiedy to został ponownie poddany restrukturyzacji
i przekształcony w 2 Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z końcem 1997 r. 2 Pomorska Dywizja Zmechanizowana przestała istnieć, a 2 BZ została włączona do 8 Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża.
W 2001r. 2 Brygada Zmechanizowana została przedyslokowana do koszar w Budowie i jako samodzielny oddział podporządkowana 1 Korpusowi Zmechanizowanemu w Bydgoszczy zaś w marcu 2004 r. brygada weszła w skład 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Sebastian Stawiński [2 Brygada Zmechanizowana Złocieniec]