Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Było to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne głosowanie w III RP. Społeczności lokalne miały prawo do zarządzania częścią spraw publicznych, a gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach. W tym roku mija 30 lat od dnia kiedy po raz pierwszy w powojennej Polsce, obywatele mogli zdecydować kto będzie ich reprezentantem w gminie.

W ciągu tego czasu gmina Drawsko Pomorskie uległa wielkim przemianom. Zmieniła się demografia, wzrosła ilość nowych budynków mieszkalnych. Rozbudowano sieć drogową i kanalizacyjną, zmodernizowano oświetlenie uliczne oraz rozwinięto bazę sportowo-rekreacyjną.

Władze też się zmieniały, ale wszyscy zgodnie pracowali po to, byśmy dziś z dumą myśleli o naszej gminie. Powspominajmy chwilę ludzi i wydarzenia, które na zawsze zapisały się w trzydziestoletniej historii naszej gminy.

I kadencja 1990-1994 - początek samorządności to początek nowego Drawska Pomorskiego
Burmistrzem I kadencji był Wacław Micewski, jego zastępcą Bogusław Szarwiło, przewodniczącym rady Władysław Feduch, sekretarzem Krystyna Gładkowicz, a skarbnikiem Bogusław Myśliński.

W czasie trwania tej kadencji tworzone były podstawy prawne stanowiące możliwości działania nowo wybranego samorządu. Ustawa o samorządzie terytorialnym nakładała szereg obowiązków. Opracowywano i przyjmowano własne akty prawne takie jak Statut Gminy, Regulamin Rady i wiele innych. Po raz pierwszy realizowano roczny budżet gminy, sprzedawano lokale mieszkalne i podejmowano uchwały o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie. W tym czasie powstała też uchwała o podatkach. Podjęto decyzje o budowie oczyszczalni ścieków, która była podstawą do dalszego rozwoju infrastruktury w mieście. Zaczynała raczkować działalność gospodarcza na naszym terenie. Wiele czasu poświęcono po to, by stworzyć podwaliny prawidłowego funkcjonowania samorządu, jako nowej samodzielnej władzy terytorialnej działającej niezależnie od administracji państwowej. W tym czasie urzędnicy, a w szczególności burmistrz pokonali tysiące kilometrów, aby wielokrotnie być w Koszalinie, gdzie rozstrzygały się najważniejsze decyzje dla regionu. Osobiste wizyty w gmachu urzędu wojewódzkiego były codziennością. Kadencja ta zapoczątkowała dzisiejszą samorządność, a trud jej pracy owocuje do chwili obecnej.

II kadencja 1994-1998 – od planów do działania
Burmistrzem II kadencji do marca 1995 roku był Wacław Micewski, od kwietnia 1995 funkcję tę objął Zbigniew Jakomulski. Jego zastępcą był Zenon Rzęsa, przewodniczącym rady Władysław Feduch, sekretarzem Krystyna Gładkowicz, a skarbnikiem do 1996 roku Bogusław Myśliński, po którym stanowisko objęła od 1996 roku Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz.
W tej kadencji główny nacisk stawiano na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, oświetlenie oraz telefonizację miasta i gminy. Ważną rolę odgrywały też inwestycje drogowe. Rozpoczęto również prace projektowe nad budową gminnego składowiska odpadów komunalnych. Przy skromnym budżecie próbowano zrobić jak najwięcej, ale potrzeby były ogromne.

W czasie trwania tej kadencji obchodzono uroczystość 700 – lecia nadania praw miejskich. Z tej okazji na dawnym rynku, a obecnie na Placu Konstytucji, został ustawiony duży głaz, do którego przytwierdzona jest tablica z herbem miasta oraz napisem "700 lat Drawska Pomorskiego 1297 - 1997". Symbol obchodów pozostał do dni dzisiejszego.III kadencja 1998-2002 – zmiany, zmiany, zmiany ….
Burmistrzem III kadencji był Zbigniew Jakomulski, jego zastępcą Jacek Żychliński, przewodniczącym rady Ryszard Jędrzejczak, sekretarzem Krystyna Gładkowicz, a skarbnikiem Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz.

Pierwszy raz w historii burmistrz został wybrany w wyborach bezpośrednich, powstały powiaty oraz nastąpił nowy podział terytorialny województw. Zmiany wymusiły konieczność utworzenia siedziby dla władz powiatu. Ambicją ówczesnych rządzących było, by siedziba starostwa powiatowego mieściła się w naszym mieście, dlatego szybko zapadła decyzja o przekazaniu na ten cel budynku przy Placu Elizy Orzeszkowej, w którym mieścił się wtedy urząd miejski. Na nową siedzibę ratusza wybrano obiekt przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego. Budynek wymagał jednak remontu więc ostatecznie urzędnicy rozpoczęli w nim prace dopiero w 2001 roku.

W tym samym roku uruchomiono priorytetową w tym czasie inwestycję - składowisko odpadów komunalnych w Mielenku Drawskim. Ta kadencja rozpoczęła także rozmowy o możliwości pozyskania środków finansowych z poligonu (tak zwanego podatku poligonowego). W dalszym ciągu realizowano inwestycje. Istotną zmianą w tamtych latach była też reforma oświaty, w wyniku której powstało gimnazjum przy ulicy Dworcowej.IV, V, VI, VII kadencja – ożywienie gospodarcze miasta i jego estetyka
Burmistrzem IV,V,VI,VII kadencji był Zbigniew Ptak, jego zastępcą Marek Tobiszewski, przewodniczącym rady IV i V kadencji Jarosław Zduńczyk, VI Czesław Faliński, a VII Ireneusz Gendek. Sekretarzem do marca 2009 roku była Krystyna Gładkowicz, a od kwietnia 2009 roku Elżbieta Koba. Funkcję skarbnika przez wszystkie te lata pełniła Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz.

Był to okres intensywnej i efektywnej pracy. Na przestrzeni szesnastu lat udało się wiele zrobić dla dobra i rozwoju całej gminy. Przy wsparciu środków zewnętrznych wybudowano i wyremontowano wiele budynków użyteczności publicznej w gminie, między innymi ośrodek kultury, budynek dworca kolejowego i magazyn solny. Przy ich pomocy budowano i modernizowano też gminne obiekty sportowe oraz doposażano szkoły. Dzięki temu znacząco poprawiła się jakość edukacji w gminie

W tych latach powstały również nowe mieszkania komunalne i lokale Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Została rozbudowana gminna kanalizacja. Mieszkańcy sołectw otrzymali możliwość decydowania o przeznaczeniu środków z budżetu gminy na potrzeby swoich miejscowości. Taką szansę dał im fundusz sołecki. Pojawili się nowi inwestorzy dzięki którym zwiększył się rynek pracy, a mieszkańcy znaleźli zatrudnienie.

VIII kadencja – gmina powiększona o Ostrowice. 30-lecie samorządu
Burmistrzem VIII kadencji jest Krzysztof Czerwiński, jego zastępcą Ireneusz Kabat, przewodniczącym rady Ireneusz Gendek, sekretarzem Joanna Kardaś, a skarbnikiem Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz.

Ta kadencja to duże zmiany dla gminy Drawsko Pomorskie. Z początkiem stycznia 2019 roku obszar gminy powiększył się o część zlikwidowanej gminy Ostrowice, co przysporzyło nowych zadań i wydatków. Zaniedbywany od lat teren wymagał dużych nakładów finansowych, które znacząco uszczuplają budżet gminy. Najwięcej środków finansowych lokowanych jest obecnie w inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne oraz drogowe. Część zadań realizowana jest z udziałem środków zewnętrznych, szczególnie tych związanych z odnawialnymi źródłami energii i ochroną środowiska.

Duży nacisk kładziony jest w obecnej kadencji na współpracę z organizacjami pozarządowymi, które znacząco wspierają samorząd w realizacji jego zadań.

Realizacja gminnych priorytetów w 2020r. została zahamowana przez wybuch pandemii. Realizowane zadania inwestycyjne są dokańczane, wstrzymana została organizacja wydarzeń kulturalnych. Najbliższa przyszłość pokaże jaki będzie dalszy kierunek działań gminy.

Ze względu na brak możliwości organizowania dużych uroczystości w gminie Drawsko Pomorskie odbędzie się symboliczna uroczystość uczczenia 30-lecia samorządu gminnego.


! Czekamy na Wasze informacje
magazyndrawski.pl - to portal z informacjami o Drawsku Pomorskim i regionie, dodaj nas do ulubionych w przeglądarce i bądź na bieżąco.
Masz ciekawy temat? Widzisz wypadek, pożar lub inne zdarzenie? - pisz na magazyndrawski@gmail.com lub daj nam znać na facebookowym profilu Magazyn Drawski.