Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Kultura Dostępna 2020. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim uzyskał dotację w wysokości 54.000 złotych na zadanie pn. „Rusza autobus kulturalny – miejsce w nim czeka na Ciebie!”

Zadanie obejmuje organizację cyklu całkowicie bezpłatnych wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i edukacyjnej takich instytucji jak: teatr, opera, filharmonia, muzea, kino, itp.

Oferta obejmuje dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów z terenu gminy Drawsko Pomorskie.