Jolanta Pluto-Prądzyńska, Dyrektor Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim zaprezentowała w piątek, 7 lutego podczas sesji Rady Powiatu Drawskiego możliwości aplikacji Drawskiej Biblioteki Cyfrowej dLibra.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim posiada stanowisko do digitalizacji zbiorów.

Sprzęt zakupiony został ze środków finansowych MKIDN z Programu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

Zdigitalizowane zbiory są udostępniane odbiorcom za pomocą programu dLibra.

Dostęp do systemu jest bezpłatny.

Zapraszamy na stronę cyfrowej biblioteki - TUTAJ

Prezentacja poniżej.