Zgodnie z obietnicą informujemy o dalszych losach sprawy z wizytą CBA w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim.
Wszystko wskazuje na to, że burmistrz Drawska Pomorskiego został zawieszony w czynnościach służbowych na wniosek Prokuratury Okręgowej w Szczecinie - do takich informacji dotarła redakcja Magazynu Drawskiego - ma to związek z prowadzonym śledztwem w sprawie korupcji w Elektrowni Szczecin, a także wizytą funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Urzędzie Miejskim.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy oficjalny komunikat z Urzędu Miejskiego - „… Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim zawiadamia, że Postanowieniem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie z dnia 17 lipca 2017 r. sygn. akt. PO II DS. 18.2017 Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak został zawieszony w czynnościach służbowych, w związku z czym jego zadania i kompetencje, na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przejął Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego Marek Tobiszewski….”


Z nieoficjalnych informacji wynika, że prokuratura przedstawiła burmistrzowi zarzuty dotyczące przekroczenia swoich uprawnień oraz nie dopełnienia obowiązków służbowych, działając tym samym na szkodę interesu publicznego.

Rzeczniczka Prokuratury powiedziała nam, że dla dobra postępowania nie udziela informacji.

O sprawie pisaliśmy też tutaj http://www.wdrawskupomorskim.pl/CBA_w_Urzedzie_Miasta_Drawska_Pomorskiego,n2272.html

Tekst i Zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]