Jakiś czas temu opublikowaliśmy fotografię znalezisk znad jeziora Drawsko, prosząc Czytelników o podjęcie próby rozpoznania tych przedmiotów. Mamy odpowiedź.

Ukazane na zdjęciu guziki i znaczki zostały nam pokazane przez Wiesława Piotrowskiego, Ambasadora Akcji. Niektóre z nich zawierają orła, inne – symbol kotwicy. Naturalnie zastanawialiśmy się, czy są to kolejne znaleziska dotyczące działalności Kriegsmarine w tym regionie.

Na pomoc pośpieszył nam Zbigniew Andrzejewski z Polic, miłośnik Pojezierza Drawskiego:
- Na samej górze widnieje biżuteria patriotyczna noszona na terenach pod wpływami niemieckimi (wiara, nadzieja, miłość) odpowiednio krzyż, kotwica i serce. Teraz guziki.
Rząd górny od lewej:
- guzik pruski urzędniczy Królestwa Prus (poł. XIX w.)
- guzik Kaiserliche Marine (Ces. Mar. Woj. 1871-1919)
- standardowy guzik Kriegsmarine 1934-1945
Rząd dolny od lewej:
- guzik pruski rangowy – prawdopodobnie sierżant
- guzik pruski rangowy – prawdopodobnie gefreiter
- guzik liberyjny z koroną siedmiopałkową czyli baronowską (uniform służbowy)

W środku dolnego rzędu: odznaka (wpinka) Hitlerjugend.
Okrągłych medalików po obu stronach odznaki HJ nie rozpoznaję, może jakieś okolicznościowe.

Ekipa Akcji „Jezioro Tajemnic” serdecznie dziękuje za pomoc!

Tekst i zdjęcia: [jeziorotajemnic.pl]