Koło Łowieckie „Cyranka” Drawsko, z siedziba przy ul. Grunwaldzkiej 14 w Drawsku Pomorskim, jedno z prężniejszych organizacji w regionie, niedawno obchodziło jubileusz 50-lecia. Założone w 1962 roku było jednym z pierwszych stowarzyszeń łowieckich w powiecie drawskim. Przez te wszystkie lata wypracowało sobie opinię koła stawianego za przykład wzorowo prowadzonej gospodarki łowieckiej oraz pielęgnowania tradycji i etyki łowieckiej.

W dowód uznania dorobku organizacyjnego, Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie, uchwałą z 2010 roku, nadała Kołu Łowieckiemu „Cyranka” „Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej”. Pod uwagę brano osiągnięcia w gospodarce łowieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, walkę z kłusownictwem, osiągnięć w strzelectwie myśliwskim, znaczących osiągnięć w hodowli i wzorową postawę etyczną i koleżeńskość, jak również działalności społecznej, współpracy ze szkołami.

Uroczystości jubileuszowe były także okazją do indywidualnego wyróżnienia myśliwych. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Jan Żołądkiewicz, a brązowe – Józef Chilko, Zbigniew Deja i Wiesław Kostrzewa.

Przez 50-letni okres działalności koła łowieckiego, różnego rodzaju wyróżnieniami i medalami zostało odznaczonych 30 myśliwych i Szkoła Podstawowa w Nętnie. Z okazji jubileuszu Zarząd Koła wydał okolicznościową publikację, która w sposób syntetyczny przedstawia powstanie, rozwój, dorobek i osiągnięcia koła. W monografii zostały ujęte nazwiska wszystkich 99 członków na przestrzeni lat, składy zarządów i władz koła. Nie jesteśmy tu w stanie wymienić wszystkich prezesów koła, ale warto przypomnieć, że był wśród nich również Leopold Kuczerawy, były wieloletni Naczelnik MiG Drawska Pomorskiego, który w kole działał ponad 22 lata. Rekordzistą stażu w kole był jednak Bolesław Kostrzewa, który działał 38 lat. Niestety w grudniu 2012 roku odszedł do krainy wiecznych łowów. Jego pasję kontynuują synowie: Andrzej, Wiesław i Janusz oraz wnuk – Marcin Kostrzewa.

Aktualnie funkcję Prezesa Koła od 2001 roku pełni Zbigniew Łukomski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawsko. Stanowisko Łowczego Koła objął ostatnio Janusz Kostrzewa, który zastąpił ojca – Bolesława. V-ce łowczym jest Andrzej Kostrzewa, Skarbnikiem Koła jest Eugeniusz Frydrysiak, a Sekretarzem Józef Chilko.

Koło Łowieckie „Cyranka” dzierżawi dwa obwody Łowieckie: nr 143 i 146. Powierzchnia obu obwodów wynosi ogółem 13.874 ha, w tym grunty leśne obejmują 3.725 ha, a jeziora 968 ha. Obwód nr 143 położony jest w okolicach Ostrowic, Gawrońca, Gronowa, Reska, Donatowa i Siecina i podzielony jest na trzy łowiska 5, 6 i 7.Obwód nr 146 leży w okolicach Zarańska, Żółtego, Rydzewa, Nętna, Łabędzia, Karsiboru, Przytonia oraz Dołgiego i wytyczono tu cztery łowiska 1, 2, 3 i 4.

Pobyt w łowisku to nie tylko polowanie, to również niesienie pomocy zwierzynie. Gdy członkowie koła przejmowali obwody łowieckie, odnotowali skromną ilość bytującej zwierzyny, która narażona była na rozpowszechnione kłusownictwo, wnykarstwo, aktywność drapieżników i pozbawiona dokarmiania zimą. Odbudowana populacja zwierzyny i jej ochrona stały się dla członków koła „Cyranka” priorytetem.

Przez wszystkie te lata myśliwi co roku podejmowali działania, gromadząc karmę zapewniającą zimą zwierzynie pokarm. Pobudowano specjalne paśniki – magazyny, w których przechowywano odpowiednią ilość karmy suchej dla bytującej zwierzyny. Przygotowywane są również tzw. lizawki z solą mineralną dla zwierzyny leśnej. Sól bydlęca w kostkach jest systematycznie uzupełniana. Magazynowano różnego rodzaju płody rolne, snopówkę, odpady zbożowe, kukurydzę, buraki, ziemniaki, aby w okresie trudnym, zwłaszcza zimowym, dokarmiać zwierzynę. W te akcje włączała się również młodzież szkolna, zbierając nasiona leśne, buczynę, kasztany, żołędzie itp. Należy tu szczególnie podziękować szkołom podstawowym w Nętnie i Ostrowicach, z którymi to szkołami Koło współpracuje już od kilkudziesięciu lat. Należy wspomnieć również, iż w podziękowaniu za współpracę w dokarmianiu zwierzyny, Koło organizuje wyjazdy do lasu, dofinansowuje wycieczki szkolne... W ubiegłym roku zorganizowano wycieczkę dla najbardziej wyróżniających się uczniów, w celu edukacji ekologicznej, do Manowa k/Koszalina.

Aby poprawić warunki bytowania zwierzyny i minimalizować szkody w uprawach leśnych i rolniczych, przygotowywane są tzw. poletka żerowe (karmowe), które rozmieszczone na skraju lasu obsiewane są owsem lub żytem, kukurydzą, a także sadzone są ziemniaki i topinambur oraz poletka zgryzowe. Z każdym rokiem ten areał się powiększa. Część zakupionej przez koło ziemi zostało zadrzewione sosną – modrzewiem, natomiast pozostały areał zostaje przeznaczony pod produkcję karmy. W 2001 roku 37 myśliwych uczestniczyło w założeniu poletka zgryzowego na obszarze 1 ha. Ogółem posadzono około 8 tysięcy sadzonek dębu, buka, brzozy, grab, klonu. W 2010 roku, na obszarze około 17,5 ha własnych gruntów, zasadzono około 2800 drzewek owocowych. Tak przygotowany areał daje możliwość zapewnienia w przyszłości karmy soczystej dla zwierzyny łownej, aby ograniczyć jej penetrację w uprawach rolnych.

W ostatnich latach zauważono malejącą populację zająca. Zostały one zdegradowane przez rolniczą chemię oraz w dość szybkim tempie wycinane śródpolne zadrzewienia, dające im schronienie. Do wyginięcia zajęcy przyczyniły się także drapieżniki (lisy, wałęsające się psy, koty). W lipcu 2011 roku członkowie koła podjęli akcję introdukcji, czyli zasiedlenia obszaru poszczególnych łowisk zającem. Łącznie w dwóch obwodach łowieckich wypuszczono 100 sztuk zajęcy, które świetnie się zaadaptowały w nowym środowisku.

Te wszystkie działania myśliwych spowodowały wzrost populacji zwierzyny leśnej w ich obwodach niemal trzykrotnie w stosunku do lat 60. Niestety ze zwiększonym pogłowiem zwierzyny łownej wiążą się zwiększone szkody łowieckie, dlatego też myśliwi zmuszeni są do ciągłej redukcji zwierzyny, która jest utrapieniem zwłaszcza dla rolników i społeczności wiejskich. Myśliwi pełnią zatem podwójną rolę, aby nie doprowadzić do zachwiania populacji zwierzyny leśnej, rolę zachowawczą poszczególnych gatunków, a zarazem opiekuńczą w porach szczególnie uciążliwych i trudnych dla zwierzyny oraz rolę regulatora i selekcjonera w celu utrzymania populacji w znośnych środowiskowo ilościach i dobrej kondycji zdrowotnej.

Z tego względu „selekcja i regulacja stanu ilościowego zwierzyny wykonywana jest najczęściej w postaci polowań. Myśliwi muszą zatem udowodnić, że ich umiejętności niezawodnego trafienia zapewnia etyczny i bezpieczny dla otoczenia sposób jej pozyskania”. Tak precyzują sprawę odpowiednie przepisy Polskiego Związku Łowieckiego.

Sposobem uzyskania doskonałej formy strzeleckiej są szkolenia i treningi na odpowiednio przygotowanych strzelnicach. Corocznie każdy myśliwy musi przejść odpowiedni egzamin strzelecki, tzw. przestrzelanie broni. W tym roku przeprowadzono XV Okręgowe Mistrzostwa PZŁ w strzeleniach myśliwskich, które odbyły się w Manowie. Drużyna „Cyranki”, w składzie: Dariusz Żołądkiewicz, Lech Maryńczak i Janusz Kostrzewa, zajęła II miejsce. Gratulacje.

Kończąc nasze spotkanie z Kołem Łowieckim „Cyranka” Drawsko, chciałbym pogratulować wszystkim myśliwym tego Koła, wytrwałości w osiąganiu swoich statutowych celów i obowiązków. Jednocześnie życzyłbym sobie i społeczeństwu więcej takich pasjonatów, którzy przykładają tyle uwagi i serca do tego, co robią, do utrzymania piękna i bogactwa naszej ojczystej przyrody i zachowania jej w niepogorszonym stanie dla przyszłych pokoleń.
Z myśliwskim pozdrowieniem DARZ BÓR

Przygotował Jerzy Wohl [Głos Ziemi Drawskiej]