Otrzymaliśmy oficjalną informację o złożonym proteście Komitetu Wyborczego „Pojezierze Drawskie” na wynik i przebieg głosowania w okręgu wyborczym nr4 w Drawsku Pomorskim.

Jak się okazuje doszło tam do wielokrotnego naruszenia przepisów. O jednym z incydentów pisaliśmy również na łamach naszego portalu – LINK TUTAJ.

KWW "Pojezierze Drawskie" uważa, że doszło do niezgodnego ze stanem faktycznym policzenia głosów, przez co Komisja Wyborcza w okręgu Nr 4 w Drawsku Pomorskim dopuściła się potwierdzenia nieprawdy.
KWW" Pojezierze Drawskie" zwraca także uwagę na zachowania niezgodne z prawem dotyczące członków komisji  wyborczej  okręgu Nr 4 w Drawsku Pomorskim.

To nie jedyny protest który zostanie złożony do odpowiednich instancji.
Komitety Wyborczy „ZDR” również złoży w tej samej sprawie protest – potwierdza pełnomocnik Komitetu Wyborczego Pani Luiza Skawińska.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]