W piątek 18 sierpnia br. Starosta Drawski Stanisław Kuczyński oraz Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz podpisali umowę na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Drawskiego oraz jednostek organizacyjnych przez PKO BP. Do Starostwa wróci także punkt kasowy.
Podpisanie odbyło się w obecności przedstawiciela banku Artura Wszendybyła, Wicestarosty Jacka Kozłowskiego, Sekretarza Powiatu Jacka Brzozowskiego, Skarbnika Powiatu Ireny Osoś oraz Naczelnika Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym Joanny Andrykowskiej.
Umowa jest wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie bankowej obsługi budżetu. Dokument umożliwia bezpieczne i szybkie przekazywanie środków na rachunki Powiatu jak i jednostek podległych. W ciągu trzech miesięcy bank powróci również do prowadzenia obsługi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Elizy Orzeszkowej 3, w celu zapewnienia bieżącej obsługi wpłat gotówkowych i bezgotówkowych za czynności administracyjne dokonywane przez interesantów Starostwa.
Powiat będzie miał możliwość korzystania z lokowania wolnych środków na lokatach nocnych i weekendowych oraz będzie mógł skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000 zł. Kredyt taki, jeżeli zostanie uruchomiony, musi zostać spłacony w tym samym roku budżetowym.

INFO: [Powiat Drawski]

REKLAMA: