Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Połczyńskiej w Drawsku Pomorskim zmienia swoje oblicze. Trwają kolejne prace mające unowocześnić placówkę z której korzystają uczniowie powiatowych szkół.
- Szkoła wychodzi z głębokiego PRL-u i dostaje nowy nowoczesny wymiar – podkreśla Starosta Stanisław Kuczyński. - Wspólne działania dyrekcji oraz powiatu dają efekty. Dyrektor Mirosław Piłatowski robi dobrą zmianę.
W przeglądzie wakacyjnych prac na obiektach PCKZiU uczestniczył także Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz oraz Radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Motyl. W ich trakcie realizowane są m.in. inwestycje w budynku przy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pomorskim, w tym remonty pomieszczeń administracyjnych, korytarza na II piętrze, odnowienie pokoi na II piętrze i kuchni wraz z pomieszczeniami magazynu i obieralni.
Do końca wakacji zaplanowano jeszcze utworzenie nowej sali wykładowej, zagospodarowanie pomieszczenia na salę obsługi konsumenta oraz przygotowanie pomieszczeń do wykonania recepcji hotelowej do ćwiczeń dla uczniów Technikum Hotelarskiego.
- Wartość wykonanych prac przez pracowników PCKZiU to około 70.000 zł – mówi M. Piłatowski. - Do końca roku na pewno przekroczymy 120.000 zł.

O innych pracach w Centrum pisaliśmy m.in. tutaj:
http://www.powiatdrawski.pl/aktualnosci/coraz-lepsze-warunki-na-praktykach.html?ng=Wyszukane
http://www.powiatdrawski.pl/aktualnosci/beda-dalsze-modernizacje-obiektow-oswiatowych-powstana-pracownie.html?ng=Wyszukane
http://www.powiatdrawski.pl/aktualnosci/nowoczesniej-w-centrum.html?ng=Wyszukane
http://www.powiatdrawski.pl/aktualnosci/centrum-ksztalcenia-praktycznego-sie-modernizuje.html?ng=Wyszukane

INFO:[Powiat Drawski]