Dokładnie dnia dzisiejszego mija 100 lat od powołania Państwowych Urzędów Pracy – dzisiejsze Urzędy Pracy.

27 stycznia 1919 roku, Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opiece nad wychodźcami”. W II Rzeczypospolitej był to  ważny  instrument walki z bezrobociem, a Polska, jako jeden z pierwszych krajów europejskich, powołała do życia państwowe służby zatrudnienia.

Z tej okazji dnia 24 stycznia na stenie w kinie Drawa w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta gala poświęcona właśnie tej instytucji.
Na sali zebrały się osoby które pracowały lub pracują nadal w Urzędzie Pracy jak i goście zaproszeni na tę uroczystość.

Podczas gali odbyła się prezentacji powołania i działania Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim oraz osiągnięcia na rynku pracy.
Były również podziękowania dla wszystkich pracowników od zebranych gości oraz władz Powiatowych i Samorządowych.

Galę uświetnił występ artystyczny Państwa Małgorzaty i Bartłomieja Michalczyków.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]