Korupcja jest zjawiskiem, z którym mamy do czynienia na całym świecie.

Niestety nadal załatwianie spraw „na skróty” to jeden ze sposobów po jaki sięgają mieszkańcy również naszego kraju.

Korupcja ma miejsce wówczas gdy ktoś chce osiągnąć dla siebie jakiś cel i obiecuje, proponuje lub wręcza korzyść majątkową, osobistą lub inną osobie, która piastuje funkcje publiczne lub gospodarcze po to by ten cel uzyskać.

Warto przypomnieć, że taki sposób załatwiania spraw jest niezgodny z obowiązującym prawem.

Zarówno osoba, która przyjmuje łapówkę jak i ta która ją wręcza, popełniają przestępstwo.

Kodeks karny w obu przypadkach przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 8.

Badanie prowadzone przez Transparency International pokazują, że to szkodliwe społecznie zjawisko ma miejsce również w naszym kraju dlatego też ten rodzaj przestępczości jest w szczególnym zainteresowaniu służb.

W walce z korupcją niezmiernie ważna jest jednak postawa samego społeczeństwa. Brak przyzwolenia na takie postępowanie i jawne jego piętnowanie to skuteczna metoda we wspólnej walce z tym przestępstwem.

Obchodzony 23 lutego "dzień bez łapówki" ma zwrócić uwagę, że korupcja nadal jest problemem i nadal wymaga ogromnego zaangażowania zarówno służ jak i społeczeństwa we wspólną walkę o miano społeczeństwa wolnego od tego zjawiska.

INFO [KPP Drawsko Pomorskie]