Dzień Papieża Jana Pawła II – polskie święto państwowe, obchodzone co roku 16 października, ustanowione w hołdzie papieżowi-Polakowi Janowi Pawłowi II, a także święto kościelne obchodzone jako Dzień Papieski od 2001 roku.

16 października 1978 roku arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II.

Święto państwowe
16 października został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP 27 lipca 2005 roku – jak stwierdzono w ustawie – „w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory”. Ustawę ustanawiającą święto poparło 338 posłów, trzech było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Święto było obchodzone po raz pierwszy w 2005 roku. Święto nie jest dniem wolnym od pracy.

Święto kościelne
Od roku 2001 roku obchodzony jest również w polskim Kościele Dzień Papieski – dzień wdzięczności, łączności duchowej z ojcem świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Tematy Dni Papieskich:

  • 2001 – Pontyfikat Przełomów
  • 2002 – Jan Paweł II - świadek nadziei
  • 2003 – Jan Paweł II - Apostoł Jedności
  • 2004 – Jan Paweł II - pielgrzym pokoju
  • 2005 – Jan Paweł II - Orędownik prawdy
  • 2006 – Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia
  • 2007 – Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka
  • 2008 – Jan Paweł II - Wychowawca młodych
  • 2009 – Jan Paweł II - Papież wolności

Pobież ciekawą prezentację - Uśmiechnij sie z Ojcem Świętym

 

INFO [Wikipedia.pl]