Kolejna, 10 osobowa grupa uczniów drawskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, uczestniczyła w bezpłatnym kursie AutoCAD w ramach projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”.

Uczniowie technikum pojazdów samochodowych w ciągu 50 godzin doskonalili swoje umiejętności zawodowe w zakresie:


  • zaawansowanej obsługi programu, dotyczącej konfiguracji, tworzenia i edycji rysunków,
  • wykonywania rysunków wykonawczych i złożonych,
  • dostosowaniu program AutoCAD do swoich indywidualnych potrzeb, w celu maksymalnego podniesienia wydajności i wygody pracy.

Warunkiem ukończenia kursu była obecność na minimum 80% zajęć oraz zdanie praktycznego egzaminu wewnętrznego, sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności.

CAŁEJ DZIESIĄTCE GRATULUJEMY ZDOBYTYCH CERTYFIKATÓW!

Ponadto od tygodnia uczniowie klas technikum podnoszą swoje kwalifikacje na zajęciach praktycznych u pracodawców, z którymi Powiat Drawski podpisał umowy. Są to najlepsi edukatorzy w regionie. I tak technicy żywienia szkolą się w hotelu Radisson. Praca ciężka , ale przynoszącą mnóstwo satysfakcji.

Technicy hotelarstwa mogą czerpać wiedzę i doświadczenie w czterogwiazdkowym Hotelu Shuum Boutique Wellness w Kołobrzegu.
Natomiast młodzież technikum pojazdów samochodowych w nowoczesnym serwisie samochodowym Grupie POLMOTOR podnosi swoje umiejętności zawodowe z zakresu mechaniki pojazdowej.

Biuro projektu:
Wydział Inwestycji
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Pl. E. Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie

Osoby do kontaktu:
Iwona Kucharska i Małgorzata Jasyk / Koordynatorzy Merytoryczni w ZSP w Drawsku Pom.

Projekt „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” realizowany przez Powiat Drawski, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu