Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż jest  już dostępna najnowsza edycja publikacji,,Przedsiębiorco! Skorzystaj!” wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W najnowszej edycji informatora zawarto wiele przydatnych informacji dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swój biznes. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub planujące jej rozpoczęcie znajdą w informatorze m.in. wyczerpujący opis usług dostępnych w ramach Krajowego Systemu Usług.

Publikacja dostępna jest na stronie:

http://ksu.parp.gov.pl/res/pl/Baza_wiedzy/publikacje_dla_przedsiebiorcow/przedsiebiorco_skorzystaj2013.pdf

Krajowy System Usług (KSU) służy rozwojowi przedsiębiorczości poprzez  zapewnienie usług, interweniując w obszarach, w  których mechanizmy rynkowe nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte. Usługi KSU skierowane są do przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. System składa się z ponad 200 zarejestrowanych podmiotów, rozsianych po całej Polsce.