SP ZOZ Szpitala Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, że Poradnia Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim kontynuuje udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy.

Ze względu na stan epidemii porady psychiatryczne i psychologiczne są realizowane głównie drogą telefoniczną.

W uzasadnionych przypadkach, po wstępnej konsultacji telefonicznej, pacjenci są przyjmowani przez lekarza lub psychologa osobiście w poradni.

Recepty i zwolnienia lekarskie wystawiane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Zachęcamy Państwa do korzystania ze wsparcia psychologicznego oraz porad lekarskich w obecnym trudnym czasie.
Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 509 036 641 czynna od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 15:00.