Małgorzata Mickun uczennica klasy 2b, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim została radną Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego kadencji na rok 2020.

Członkowie Rady zostali wyłonieni przez kapitułę składającą się z reprezentanta Sejmiku WZ, Sekretariatu ds. Młodzieży i członka Rady minionej kadencji.

Skład Rady to 22 kandydatek i 18 kandydatów. Kapituła brała pod uwagę kryterium aktywności społeczno-obywatelskiej, kryterium doświadczenia w działalności pozarządowej, umiejętność uzasadnienia i przedstawienia kandydatury w formularzu zgłoszeniowym i zasadę parytetu płci.
Do głównych zadań Rady należy konsultowanie spraw dotyczących młodzieży i ich otoczenia, wymiana doświadczeń oraz wypracowywanie rekomendacji. 28 lutego 2020 r. w Szczecinie w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Małgosia wzięła udział w inauguracyjnej sesji.Podczas Sesji młodzież spotkała się z Marią Ilnicką-Mądry, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Stanisławem Wziątkiem, Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojciechem Dorżynkiewiczem Radnym Województwa Zachodniopomorskiego. Nie zabrakło rozmów na temat współpracy Rady z samorządem wojewódzkim, jak również prezentacji działań minionej kadencji.

Kornel Grabowski Przewodniczący Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego podsumował działania młodzieżowego organu doradczego w 2019 roku, a Małgorzata Ludwiczek Kierownik Sekretariatu ds. Młodzieży przybliżyła nowym radnym kwestie merytoryczne związane z funkcją konsultacyjną.

Życzymy powodzenia i cieszymy się, że Kalisz Pomorski i powiat drawski mają swoją reprezentantkę w Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.