Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) Burmistrz Drawska Pomorskiego wprowadza z dniem dzisiejszym do dowołania dodatkowe działania związane z minimalizowaniem gromadzenia się osób w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim.

Od dnia 25 marca do odwołania wprowadzony zostaje całkowity brak możliwości wejścia interesantów do budynków urzędu przy ul.Sikorskiego 41, Park Chopina 2, ul. Kolejowa 1, Kilińskiego 4 oraz do biura USC zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego.

W przypadku spraw pilnych i niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt z sekretariatem urzędu pod numerem tel. 94 36 33 485 lub za pośrednictwem poczty e-mail drawsko@post.pl.
W przypadku zgonów i urodzeń kontakt z USC po numerem tel. 94 3632 446, usc@drawsko.pl.

Zgodnie z rekomendacją władz państwowych dotyczącą pracy urzędów wprowadzony zostaje rotacyjny system pracy pracowników. Powyższa decyzja jest podyktowana koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania gminy w przypadku ewentualnego postępowania zakażeń na naszym terenie i wprowadzania zaleceń sanitarnych.

Powyższe zasady wprowadzone zostaną również w podległych jednostkach, które są kluczowe dla działania gminy.