Nie ma chyba w Czaplinku osoby, która by choć raz nie zetknęła się z Panią Genowefą Polak. Większość mieszkańców zna ją bardzo dobrze jako niestrudzonego społecznika, osobę pełną dobrej energii i niezłomnego człowieka. Mieszka tu od urodzenia, Czaplinek to jej miejsce na ziemi zarówno pod względem prywatnym jak i zawodowym. Tutaj ukończyła szkołę i powróciła do niej jako nauczyciel.
Uczniowie wspominają Panią Gienię (tak zwykle zwracają się do niej znajomi) jako pedagoga oddanego ich sprawom, zawsze pełnego optymizmu i odznaczającego się otwartością i poczuciem humoru. Taki nauczyciel to skarb! Doceniając jej oddanie szkole i uczniom w 1989 roku zostaje oficjalnie mianowana zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Czaplinku, które to stanowisko do tej pory przez kilka lat pełniła w czynie społecznym i na którym pozostanie aż do przejścia na emeryturę w 1999 roku.
Przez wszystkie lata pracy była bardzo aktywna i zaangażowana. Inicjowała wiele imprez nie tylko w szkole, ale także na terenie miasta. Angażowała się w pierwsze imprezy charytatywne, przeprowadzając wraz z uczniami zbiórki pieniędzy, m.in. na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Zawsze można było na nią liczyć. Znając trudy pracy pedagogicznej wspierała młodych harcerzy, pokazując im jak edukować i wychowywać młodszych podopiecznych. Przez 35 lat nieprzerwanie prowadziła drużyny zuchowe.
Z harcerstwem związała się jeszcze w szkole średniej i do roku 2017 była członkiem Komendy Hufca Czaplinek.

Nigdy nie potrafiła odciąć się od pracy społecznej. Dlatego postanowiła swoją energię, wiedzę i doświadczenie poświęcić dla swojego miasta. W latach 1998 – 2002 była radną Rady Miejskiej w Czaplinku, a w następnej kadencji (2002 – 2006) przewodniczącą Rady Miejskiej. Bardzo wiele swojego czasu poświęcała społeczności całej Gminy uczestnicząc w bardzo licznych spotkaniach, zebraniach, uroczystościach. Dzięki jej i burmistrza determinacji rozpoczęto w mieście w 2004 r. budowę hali widowiskowo-sportowej, którą oddano do użytku w 2007 roku.
Obecnie jest członkiem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, gdzie pomaga rozwiązywać ich problemy w obrębie całego powiatu drawskiego.
Jej zainteresowanie potrzebami innych zataczało coraz szersze kręgi. Szczególną uwagę poświęcała i nadal poświęca emerytom i kombatantom. Organizuje i wspiera wszelkie imprezy z udziałem seniorów . Całe środowisko zna ją jako „naczelnego fotografa”, który nie tylko dokumentuje wydarzenia, ale pamięta o innych, wybierając najlepsze ujęcia, zamawiając i przygotowując odbitki.
Nie przechodzi obojętnie obok wysiłków i osiągnięć artystycznych grup emeryckich pojawiając się na występach ze słowem uznania, kwiatami i gratulacjami. Nie sposób wymienić wszystkich zalet i osiągnięć Pani Gieni.
Ale o jednym na pewno warto wspomnieć. Mowa tu o tytanicznej pracy jaką wykonała podejmując się koordynowania budowy „Domu dla Agnieszki”. Pisała setki listów do sponsorów, nagłaśniała sprawę w mediach, umiała zjednać sobie wielu ludzi dobrej woli, którzy chętnie poddali się jej „kierownictwu”, mając głębokie zaufanie do jej intuicji. Prowadząc wiele zbiórek na ten cel musiała stawić czoło biurokracji – dokumenty, faktury i rozliczenia stały się w tym czasie jej chlebem powszednim. Budowa trwała trzy lata, sam projekt – pięć, ale cel został osiągnięty – niepełnosprawna, osierocona Agnieszka Hajdukiewicz dostała dom, przystosowany do jej potrzeb, spokojne miejsce, gdzie mogła mieszkać i rozwijać się.
Każdy może obejrzeć efekt pracy Pani Genowefy odwiedzając ulicę Wąską w Czaplinku.
W 2014 roku, doceniając jej wkład w życie mieszkańców burmistrz Czaplinka Adam Kośmider składa wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej o nadanie Pani Genowefie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. W uzasadnieniu wniosku pisze: „Genowefa Polak jest osobą odznaczającą się niezwykłymi cechami, takimi jak otwartość, kreatywność, wyrozumiałość oraz chęć niesienia pomocy innym, która w połączeniu z pasją do współpracy przynosi wiele dobrego naszej lokalnej społeczności. Nigdy nie ogląda się na korzyści materialne, a wręcz odwrotnie, to ona dokłada ze swojej skromnej nauczycielskiej emerytury do tych, którzy potrzebują wykorzystując również swój prywatny telefon, swój samochód, swój prywatny czas.”

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest polskim państwowym odznaczeniem cywilnym, nadawanym za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
Sprawa przeciąga się, dochodzi do zmian na stanowisku Prezydenta RP, wniosek zostaje złożony ponownie w październiku 2015 roku. Decyzja o nadaniu zapada latem 2017 roku, a uroczystość wręczenia wyznaczona zostaje na 9 lutego 2018 roku.
Pani Genowefa jest właśnie wtedy w wirze przygotowań do balu karnawałowego, organizowanego przez (i na rzecz) czaplineckich emerytów. Jedzie na jeden dzień do Warszawy, gdzie w imieniu Andrzeja Dudy „za działalność samorządową, związkową i społeczną” uroczyście odznacza ją prezydencki minister Adam Kwiatkowski.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nie jest pierwszym odznaczeniem w bogatym życiu Pani Genowefy. Na przestrzeni wielu lat swojej działalności na niwie społecznej była wielokrotnie honorowana zarówno przez władze państwowe jak i samorządowe.
Do najważniejszych wyróżnień należą: Złoty Krzyż Zasługi (1991 r), Krzyż Za Zasługi dla ZHP (1989 r.), Odznaka za Zasługi za Pracę na Rzecz Partnerstwa z miastem Bad Schwartau (2012 r.) oraz tytuły honorowe: „Zasłużony dla Gminy Czaplinek” (2013 r.) i „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” (2014 r.). Wyróżnienie Pani Genowefy przynosi zaszczyt całej czaplineckiej społeczności.
Jej bezinteresowne poświęcenie się sprawom społecznym jest wzorem godnym naśladowania, a wrodzony optymizm i werwa mogą wielu pobudzić do działania, bo jak sama mówi – dla niej szklanka jest zawsze do połowy pełna, a słowo „nie da się” wykreśliła ze swojego słownika.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Urlich