MGOPS Drawsko Pomorskie informuje o składaniu wniosków o świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy ( od dnia 01.10.2015r do dnia 30.09.2016r ) będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015r. w MGOPS w drawsku Pomorskim – pokój nr 16 (II piętro).
Proszę już składać wnioski do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia do funduszu alimentacyjnego o dochodach osiągniętych w 2014r. wszystkich dorosłych członków rodziny.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy ( od dnia 01.11.2015r do dnia 31.10.2016r ) będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 września 2015r. w MGOPS w drawsku Pomorskim – pokój nr 16 (II piętro).
Proszę już składać wnioski do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia do o dochodach osiągniętych w 2014r. wszystkich dorosłych członków rodziny.

Info [MGOPS Drawsko Pomorskie]