W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymiw dniu 15 lipca 2017r. strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej Oleszno uczestniczyli w mieleńskim pikniku rodzinnym w Mielenku Drawskim.
W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci ze specyfikacją swojej pracy, zaprezentowali sprzęt gaśniczo- ratowniczy, przeprowadzili lekcję udzielania pierwszej pomocy oraz uzmysłowili jak ważne jest reagowanie w sytuacjach, gdy dochodzi do zagrożenia życia lub zdrowia.
Duże zainteresowanie wzbudził wóz strażacki a także gry i zabawy przygotowane przez strażaków. Każde dziecko za uczestnictwo w konkurencjach otrzymało nagrodę książkową.

INFO [CSWL Drawsko]