Już niebawem na obiektach szkoleniowych poligonu drawskiego swoje szkolenie – w ramach operacji Atlantic Resolve – rozpocznie kolejna grupa żołnierzy amerykańskich. Na ten i inne tematy rozmawiali ze sobą Komendant CSWL Drawsko płk Marek GMURSKI oraz dowódca batalionu 1-7 CAV ppłk Richard GROEN. Spotkanie odbyło się w czwartek (25 marca).

Płk GMURSKI przekazał najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania poligonu. Dodatkowo zapewnił, że komenda poligonu drawskiego dołoży wszelkich starań – tak jak to było w ubiegłych latach – aby zabezpieczyć szkolenie wojsk amerykańskich.

Ppłk GROEN podziękował za ciepłe przyjęcie oraz zapewnił, że jego żołnierze będą realizować swoje szkolenie zgodnie z panującymi przepisami.Dodatkowo przekazał, że chciałby utrzymać bardzo dobre relacje na linii Polska-USA nie tylko na niwie wojskowej, ale także w relacjach z lokalnym społeczeństwem, co wiąże się z aktywnym udziałem żołnierzy w uroczystościach odbywających się na terenie Garnizonu Drawsko.

Na zakończenie spotkania płk GMURSKI wręczył ppłk. GROEN – i obecnym z nim na spotkaniu przedstawicielom batalionu – książki promocyjne.


Przeczytaj również: "Pancerna Brygada US Army już w Drawsku"