Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców finansowanej ze środków Funduszu Pracy, udzielanej na podstawie art.15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Szczegółowe informacje - TUTAJ

Wypełniony wniosek należy:

  • składać elektronicznie za pośrednictwem strony praca.gov.pl .
  • złożyć do dedykowanej skrzynki - skrzynka na korespondecję do tut. Urzędu pracy, umieszczona jest przy wejściu do urzędu zarówno w Drawsku Pomorskim, jak i na Fili PUP w Złocieńcu;
  • lub wysłać pocztą tradycyjną.

Informacji telefonicznych nt. wsparcia udziela:
  • Magdalena Piekarzewicz - pośrednik pracy, tel. bez. 94 36 36 729
  • Joanna Ajzyk - pośrednik pracy, tel. bez. 94 36 36 731