Wczoraj odbyła się odprawa roczna policjantów garnizonu drawskiego z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Jacka Cegieły oraz przedstawicieli władz samorządowych, Prokuratury Rejonowej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko oraz Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Odprawę poprowadził Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Norbert Gorzyński, który po uprzednim przywitaniu przybyłych na spotkanie gości oraz policjantów podsumował wyniki pracy wszystkich funkcjonariuszy powiatu drawskiego w minionym roku i podziękował przedstawicielom samorządów za wsparcie finansowe i rzeczowe. Pan Komendant podziękował za współpracę nie tylko samorządowcom, ale również służbom pozapolicyjnym.

Głos zabrał także Starosta Drawski Stanisław Cybula, który podziękował policjantom za codzienny trud i profesjonalizm w realizacji wspólnych zadań i wyraził satysfakcję z dotychczasowej współpracy.

Odprawę podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, który wyraził słowa uznania dla drawskich policjantów i wskazał przyszłe cele i zadanie jakie czekają Zachodniopomorską Policję, w tym także garnizon drawski w 2019r.

Tekst i zdjęcia: st. sierż. Karolina Żych