"Małe Centrum Kultury" w Nętnie jak to określiła Pani Dyrektor Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim właśnie dziś została oddana do użytku dla społeczności lokalnej.

Jest to już czwarty taki obiekt na terenie Gminy Drawsko Pomorskie który został adoptowany i przystosowany do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej.

Wartość inwestycji wyniosła 414 151,49, w tym 350 000 sfinansowano z dotacji celowej gminy, a pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim.

Droga do oddania tak nowoczesnego obiektu trwała ponad 3 lata.

Zapraszamy do wysłuchania relacji audio.

Tekst i zdjęcia oraz audio: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]