W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, ważny jest stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

Wobec powyższego, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim zwraca się z apelem do mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie o szczególną wrażliwość i troskę o tych, którzy nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania nadchodzącego okresu zimowego. Szczególnej uwagi z naszej strony wymagają osoby starsze, samotne, pozbawione możliwości samodzielnego zabezpieczenia opału na zimę oraz osoby bezdomne.

Proszę o informowanie o ww. sytuacjach:

  • Pracowników socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, tel. 94 363 44 21;
  • Komendę Powiatową Policji, tel. 94 363 05 11;
  • Straż Miejską, tel. 603 390 120, 782 303 217

oraz o zgłaszanie informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych oraz innych - wymagających pomocy.

Tekst: Agnieszka Redman Zdjęcie: [Archiwum]