24 czerwca 2019 r. do Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęła informacja od mieszkańców o niszczeniu drzew na terenie cmentarza w Drawsku Pomorskim.

Na pniach zauważono głębokie otwory, przez które wstrzykiwana jest oleista substancja o nieprzyjemnym zapachu i żrących właściwościach, która ma destrukcyjny wpływ na żywotność drzew.

W dniu dzisiejszym zostały podjęte przez Straż Miejską kroki w celu ustalenia sprawcy czynu.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody osobie, która dokona czynu zniszczenia drzew burmistrz jest zobligowany wymierzyć administracyjną karę pieniężną, która jest zależna od gatunku drzewa i obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm.
W przypadku ustalenia sprawcy zniszczenia wspomnianych drzew administracyjna kara pieniężna może wynieść ok. 20 tys. zł. za jedno drzewo.
Osoby, które są świadkami zdarzenia proszone są o kontakt ze Strażą Miejską w Drawsku Pomorskim pod nr tel. 782 303 217.

Tekst i zdjęcia: [drawsko.pl]