1 września to dzień, który budzi wiele emocji zarówno u dzieci jak i rodziców. Choć w tym roku ze względu na pandemię COVID-19 emocji pojawiło się jeszcze więcej.

Jednak jak wskazują sondaże ogólnie rodzice cieszą się, że ich dzieci powrócą do szkół i przedszkoli. Już za kilka dni rodzice staną przed kolejnym, niby oczywistym wyzwaniem – wybór ubezpieczenia szkolnego lub przedszkolnego. Czy wybrać to oferowane przez placówkę edukacyjną czy może poszukać coś samemu?

Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:
1. Składka jaką płacę ma kluczowe znaczenie na zakres ubezpieczenia i kwoty ewentualnego odszkodowania. Płacąc ok. 25zł za rok trudno spodziewać się kompleksowej ochrony dziecka.
2. Jeśli moje dziecko uprawia sport czy w razie jakiegoś zdarzenia ubezpieczenie zapewni ochronę mojemu dziecku?
3. Czy oprócz odszkodowania za % uszczerbku na zdrowiu polisa zapewni mi zwrot pieniędzy na leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych?
4. Czy polisa zapewnia ochronę tylko podczas zajęć lekcyjnych czy również poza nimi, np. na podwórku, boisku czy placu zabaw?
5. Jaki jest zakres miejsca wypadku, np. czy jeśli coś się stanie za granicą to czy moja polisa zapewni mi pomoc?

Po kompleksowe ubezpieczenia swojego dziecka zapraszam do biura Polisa Expert Centrum Ubezpieczeń Łukasz Krey przy ul. Pocztowej 1 w Drawsku Pomorskim (budynek PZMOT).

Polisa jaką przygotujemy dla Państwa dzieci zapewni wypłatę odszkodowania za:
1) Leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
2) zdarzenia podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia
3) następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
4) pobyt w szpitalu na skutek NNW
5) oparzenia lub odmrożenia
6) pogryzienia przez zwierzęta (m.in. psa, kota ale także kleszcza lub osę)
7) zatrucie pokarmowe, wskutek którego ubezpieczony był hospitalizowany
8) śmierć rodziców wskutek wypadku
9) trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję
10) zdiagnozowanie poważnego zachorowania (m.in. cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
11) pobyt w szpitalu wskutek choroby (w tym grypa, COVID-19)
12) zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł uczetniczyć ze względu na stan zdrowia
13) pomoc psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in. prześladowanie w szkole, próba samobójcza, śmierć rodzica)
14) złamania, zwichnięcia skręcenia lub pęknięcia kości (w ramach Trwałego Uszczerbku na zdrowiu lub Urazu niepowodującego trwałego uszczerbku)

Zapraszamy do wizyty w naszym biurze.

Poza tym, wszystkie sprawy związanie z ubezpieczeniem możemy załatwić zdalnie, bez wychodzenia z domu.
Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego:
Tel. 793 230 861
Mail: drawskopomorskie@polisaexpert.pl

Poczuj komfort bezpieczeństwa z polisą dla swojego dziecka.

Tekst i zdjęcie: Łukasz Krey