W dniu dzisiejszym tj. 03.06.2019r. w CSWL Drawsko odbyły się uroczystości z okazji "Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa", oraz "Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ".
Główna część uroczystości odbyła się na Sali Tradycji CSWL z udziałem Pocztu Sztandarowego. Komendant CSWL- płk. Marek Gmurski po przyjęciu meldunku powitał weteranów koła nr 41 SKMP ONZ Drawsko a także wszystkich obecnych na uroczystości.
W swoim wystąpieniu nawiązał do historii związanej z datą 29 maja, która została ustanowiona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a następnie Sejm R.P. jako Święto uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych. Na ręce Prezesa- Jana Domańskiego dla wszystkich weteranów Koła nr 41 SKMP ONZ w Drawsku Pomorskim złożył życzenia, oraz wyrazy szacunku i uznania jak również podziękowania za dobrą współpracę. Nie zapomniał też o żołnierzach poległych i zmarłych na misjach poza granicami państwa. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Następnie głos zabrał Prezes- Jan Domański, który w swoim wystąpieniu także nawiązał do historii powstania misji pokojowych jak również do daty 29 maja, jako Święta wszystkich weteranów- uczestników misji pod błękitną flagą ONZ, flagą NATO, UE, OBWE i innych organizacji stojących na straży pokoju i bezpieczeństwa na świecie.
W imieniu Prezesa ZG SKMP ONZ – gen.bryg.w st.spocz.dr. Stanisława Woźniaka jak i swoim własnym wszystkim weteranom zrzeszonym i niezrzeszonym, Prezes Koła złożył serdeczne życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności a także podziękował za dotychczasową działalność, oraz dobrze spełniony obowiązek wobec Ojczyzny. Wspomniał też o 120 żołnierzach co zginęli lub zmarli na misjach poza granicami państwa, którym należy oddać cześć. Dlatego też po zakończeniu części oficjalnej na Sali Tradycji wszyscy udali się pod kaplicę, gdzie pod tablicą upamiętniającą żołnierzy poległych i zmarłych na misjach poza granicami państwa zapaliliśmy znicz jako światełko pamięci.

Po tych uroczystościach Komendant CSWL poprosił wszystkich weteranów do siebie na kawę.
Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej i przyjemnej atmosferze.