Dnia 13.11.2014r. odbyło się spotkanie w związku z zakończeniem działań na 2014r. w Projekcie systemowym „Szansa na przyszłość” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS realizowanym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu oraz Kierownik MGOPS Drawsko Pom. - Pani A. Redmann i opiekun projektu - I. Rzepka.

Przedstawiono dane statystyczne dotyczące realizowanego projektu w bieżącym roku (m.in. ilość osób, które ukończyły różnego rodzaju warsztaty, szkolenia i kursy), efektywność zatrudnienia (na 35 uczestników zatrudnienie podjęło na dzień dzisiejszy 10 osób, 2 osoby podjęły staż), uwagi i wnioski dotyczące współpracy z beneficjentami projektu.

Spostrzeżenia w realizacji tegorocznego projektu i zrealizowane instrumenty aktywnej integracji pokazały obraz jego efektywności i pozwoliły plany szkoleniowe do realizacji w roku następnym.

W 2014r. w projekcie udział wzięło 35 uczestników (w podziale na płeć: 29 kobiet i 6 mężczyzn, w tym 4 osoby niepełnosprawne), z terenu miasta i gminy Drawsko Pom., które miały szansę skorzystać z porad psychologa, doradcy zawodowego, zdobyć kwalifikacje m.in. opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, kasjera - sprzedawcy z książeczką sanepidowską, pracownika usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej, kierowcy - operatora wózka jezdniowego. W m-cu X 2014r. odbyły się również szkolenia dodatkowe dla uczestników projektu: pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo domowe, autoprezentacja, gospodarowanie budżetem domowym.

Podziękowano obecnym uczestnikom w postaci wyprawki zakupionej ze środków POKL (teczka, notes, smycz) oraz wręczono pamiątkowe fotografie z realizacji szkoleń.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem i rozmowami przy stole.

Przyjaźnie zawiązane podczas szkoleń utwierdziły w przekonaniu, że projekt POKL nie tylko podnosi kwalifikacje zawodowe i ułatwia zdobycie zatrudnienia, ale przede wszystkim podnosi samoocenę i wiarę we własne siły, co pokazała przeprowadzona anonimowa ankieta.

Ponadto w ramach projektu POKL od 2008r. przeszkolono łącznie aż 176 osób z terenu miasta i gminy Drawsko Pom.

Wszystkim uczestnikom Projektu „Szansa na przyszłość” życzymy sukcesów na polu osobistym jak i zawodowym.

 

Tekst i zdjęcia: Opiekun projektu – Irena Rzepka