W dniu dzisiejszym na terenie parku imieniem Chopina w Drawsku Pomorskim odbyły się oficjalne uroczystości Święta Wojska Lądowych. Tegoroczne święto dla Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych to podwójna okazja do świętowania gdyż nastąpiło również nadanie chorągwi dla tej jednostki wojskowej która w tym roku również obchodzi swoje 75 lecie.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9:00 uroczystą odprawioną mszą świętą w kościele Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa po czym nastąpił przemarsz do parku Chopina w asyście wojskowej orkiestry i kompani honorowej.

Już w parku po przywitaniu gości nastąpiło poświęcenie chorągwi i oficjalne wręczenia jej dla żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.Na zakończenie oficjalnej części uroczystości odbyła się również defilada.

Po oficjalnej części każdy gość mógł spożyć pyszny poczęstunek oraz zwiedzić przygotowane ekspozycje jednostek wojskowych oraz innych organizacji.

Święto Wojsk Lądowych przypada 12 września - na cześć zwycięskiej Odsieczy Wiedeńskiej z 1683 roku.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]