W dniu 19 listopada 2018 r. odbyła się w Drawsku Pomorskim w sali konferencyjnej przy ulicy Kolejowej 1, zorganizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawsku Pomorskim oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, konferencja „RodziNaj-lepsza inwestycja – Model psychiatrii środowiskowej”, w której udział wzięło ponad 40 osób pracujących w obszarze oświaty, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.

Konferencję poprowadziła pani dr Dąbrówka Spertusiak - Rogoza specjalista psychiatra – Kierownik Centrum Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, istotą schizofrenii, przyczynami otępienia oraz potrzebami osób chorujących i ich opiekunów, specyfiką funkcjonowania osób doświadczających traumy i sposobów udzielania im profesjonalnego wsparcia.
Pani dr Spertusiak - Rogoza przybliżyła zaproszonym na spotkanie model psychiatrii środowiskowej opierający się na współpracy interdyscyplinarnej specjalistów, w sposób kompleksowy świadczących pomoc zarówno osobom chorym jak i ich rodzinom, jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, co w zdecydowanym stopniu ma zmniejszać okresy hospitalizacji oraz wpływać na jakość życia pacjentów oraz ich rodzin.
Pani Dąbrówka Spertusiak-Rogoza wiele miejsca poświęciła kwestii dbałości o własne zdrowie psychiczne jako remedium na wypalenie zawodowe grożące szczególnie osobom pracującym w obszarze pomagania innym ludziom. W ramach profilaktyki i przeciwdziałania wyczerpaniu zawodowemu – jak zaznaczała pani doktor - warto pielęgnować w sobie postawy poczucia wdzięczności, czerpiąc radość z budowania dobrych relacji z bliskimi, znajdując czas na spotkania i rozmowy z przyjaciółmi, rozwijając i pielęgnując własne pasje, a także jak najczęściej przebywać w kontakcie z przyrodą.

Jak zaznaczyła pani Dąbrówka Spertusiak-Rogoza: warto pamiętać, że żyjąc z ludźmi i wśród ludzi nikt z pomagaczy – nie jest w stanie przeżywać życia za i dla innych. Przekroczenie tych granic niesie ze sobą niebezpieczeństwo narażenia się na stres i wyczerpanie zawodowe.

To kolejna konferencja, która swoją treścią potwierdza, że rodzina to najlepsza inwestycja.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Redmann