Zanieczyszczenie powietrza i smog to jedne z ważniejszych tematów, które dotyczą każdego z nas. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że niewiele mają one wspólnego z naszą gminą, ponieważ żyjemy w otoczeniu lasów i jezior więc oddychamy czystym i zdrowym powietrzem.
Niestety w atmosferze, zwłaszcza zimą, znajduje się wiele niebezpiecznych dla zdrowia substancji, a główną przyczyną takiego stanu rzeczy są indywidualne źródła ciepła i złej jakości opał wykorzystywany do ogrzewania domów.

Dlatego, w trosce o zdrowie mieszkańców, zakupiono i zamontowano dodatkowe czujniki monitorujące stan jakości powietrza. Urządzenia mierzą temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, oraz stężenie pyłów zawieszonych PM 1, PM2,5 i PM10 (odpowiadających za tzw. smog).

Zachęcamy do śledzenia pomiarów czujników. Pomogą one Państwu podjąć decyzję o pobycie na zewnątrz budynków. Informacje są przydatne dla osób szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osób starszych, osób z chorobami układu oddechowego). Jednocześnie liczymy na to, że zainstalowany system zwiększy świadomość mieszkańców, a co za tym idzie wpłynie na ograniczenie lub wyeliminowanie spalania odpadów w domowych paleniskach i zmianę systemów grzewczych na przyjazne środowisku.Na stronie www.drawsko.pl możecie Państwo sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza w trzech lokalizacjach na terenie gminy:
1. pl. Konstytucji
2. ul. Starogrodzka (budynek MGOPS)
3. Ostrowice (SP Ostrowice)

Powyższe dane można także obserwować w aplikacji airly na urządzenia z systemem Android i iOS.

Uwaga: Powyższe dane pomiarowe mają jedynie charakter pomocniczy i stanowią element uzupełniający systemu monitoringu powietrza realizowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.