Przypominamy naszym czytelnikom że w nocy przestawimy wskazówki wchodząc w czas zimowy. Wskazówki zegara przesuwamy do tyłu z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Czas zimowy jest właściwy dla geograficznego położenia Polski.

W Polsce od pewnego czasu toczą się różne debaty nad sensownością takiego przestawiania czasu. Celem wprowadzania zmiany w przeszłości motywowano się względami ekonomicznymi ale dowodzi się teraz i potwierdzają to naukowcy że nie mato już większego znaczenia w związku z istotną zmianą strukturą naszej gospodarki. Jeszcze w 2017r Sejmowa komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych poparła pomysł likwidacji sezonowej zmiany czasu. Ale czy takie zmiany w rzeczywistości zostaną wprowadzone przez administrację do chwili obecnej nie wiemy.

Pierwszy raz zmianę czasu wprowadzili Niemcy w 1916 r. m.in. na okupowanych polskich terenach, a po nich Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Został wprowadzony także raz między I a II wojną światową, w kolejnych latach z przerwami. Nieprzerwanie obowiązuje od 1983 roku. W Polsce zmiany czasu na stałe wprowadzono w 1977 roku.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]