W dniu 25 i 26 kwietnia 2019 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych podczas emisji i pożarów mieszanin gazowych ze zbiorników oraz cystern organizowane przez Stowarzyszenie ŻAREK przy ogromnym współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim i Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie.

W szkoleniu udział wzięli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu drawskiego i wałeckiego, a także przedstawiciele innych jednostek.
Szkolenie prowadzone było przez specjalistę w tym zakresie Pana Andrzej Strzelec TECH-CAR Jaworzno.

Cykl szkoleń obejmujący ww. zagadnienie realizowany jest również dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i w dniu 28 kwietnia br. szkolenie praktyczne przeprowadzone zostanie na terenie Lotniska Broczyno.

Zadanie dofinansowane jest przez "LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

Tekst i zdjęcia: Andrzej Podolak