Dnia 30 sierpnia 2019 r. w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyło się pożegnanie odchodzącego do rezerwy komendanta Wojskowej Straży Pożarnej st. chor. szt. Pawła PAWŁOWSKIEGO.

Po ukończeniu szkoły chorążych odchodzący rozpoczął służbę na stanowisku chorążego zaopatrzenia służby żywnościowej. Po reorganizacji jednostki w 2010 r. został wyznaczony do pełnienia obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta WSP Oleszno. Następnie objął obowiązki komendanta WSP Oleszno, które pełnił do dzisiaj.

W pożegnaniu uczestniczyli Komendant płk Marek GMURSKI wraz z podległą kadrą i pracownikami Resortu Obrony Narodowej. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej ze Szczecina, Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z Warszawy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom., Nadleśnictwa Drawsko, 16 WOG oraz WT Oleszno.
Dowódca podziękował chorążemu za wzorową służbę. Do podziękowań dołączyli również zaproszeni goście.

St. chor. szt. Paweł Pawłowski podziękował wszystkim za wspólną pracę i za lata spędzone w Centrum, nie kryjąc wzruszenia z powodu rozstania z jednostką.

Tekst i zdjęcia: