W nawiązaniu do informacji przekazanej przez firmę „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. głównego wykonawcę na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z odcinek Drawsko Pomorskie – Gudowo wraz z budowa ścieżki rowerowej” informujemy, że z dniem 01.12.2021 r. zostaje przywrócony ruch drogowy na odcinku Drawsko Pomorskie – Gudowo.

Kierujących prosimy o ostrożność i przestrzeganie ograniczeń prędkości, ponieważ nadal będą prowadzone prace drogowe.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 20.12.2022 r.