W dniu 10 marca 2015r. w sali konferencyjnej na dworcu kolejowym w Drawsku Pomorskim odbyła się debata społeczna o bezpieczeństwie pracowników socjalnych.
Debata zorganizowana została z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.
Na spotkaniu obecni byli licznie zgromadzeni pracownicy socjalni z całego Powiatu Drawskiego oraz pracownicy Straży Miejskiej, Policji oraz przedstawiciele prokuratury.
W ostatnim czasie na terenie naszego kraju kilkakrotnie dochodziło też do fizycznych ataków na pracowników pomocy społecznej.  Właśnie te tragiczne w skutkach zdarzenia były pretekstem do zorganizowania debaty społecznej. To była okazja aby zastanowić się nad stanem bezpieczeństwa na naszym terenie, zdiagnozować potencjalne zagrożenia i zastanowić się nad ich zminimalizowaniem.
Podczas spotkania można było wysłuchać ciekawego wykładu pani psycholog asp. Moniki Świątek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Poczucie bezpieczeństwa pracowników socjalnych omówiła pani Iwona Klimowicz- przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagą między innymi na kreowaną przez media rzeczywistość. Swoimi relacjami z różnych wydarzeń media nie tylko potęgują w społeczeństwie roszczeniową postawę wobec systemu pomocy społecznej ale też bardzo często usprawiedliwiają agresywne zachowania osób korzystających z takiej pomocy wobec pracowników, którzy nie zawsze są w stanie sprostać wygórowany i często prawem nie przewidzianym oczekiwaniom takiej osoby.
Na spotkaniu również można było dyskutować i zadawać pytania. Jak zauważyłem podczas tej dyskusji nurtującym problemem pracowników socjalnych jest nie tylko samo bezpieczeństwo własne ale największym problemem stanowi same prawo ustawodawcze które powoduje że pracownicy mają związane ręce do działań zmierzających zapobieganiu nieszczęścia podopiecznym lub własnym.  Problemem też staje się coraz bardziej tak zwana znieczulica społeczna oraz zawiłe procedury biurokracyjne co powoduje że pracownicy zamiast zajmować się klientami toną w stosach papieru bez których pomocy nikt nie uzyska.

Tekst i zdjęcia Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]