Starosta Drawski ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego.

Zaplanowana kwota w budżecie Powiatu Drawskiego na dotacje wynosi 30 000 zł. Wszystkie przydatne informacje oraz elektroniczną wersję wniosku znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Wnioski można składać do dnia 19.03.2020 r.Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego pod adresem internetowym: www.bip.powiatdrawski.pl (zakładka: ogłoszenia, katalog: DOTACJE NA ZABYTKI 2020- NABÓR WNIOSKÓW).

Informacje dotyczące naboru wniosków udzielane są w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, osoba do kontaktu Anna Hnatkowska tel.: 94 3630763 lub e-mail: a.hnatkowska@powiatdrawski.pl

Załączniki:
  • Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej
  • Wniosek o udzielenie dotacji
  • Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej
  • Oświadczenie o pomocy de minimis
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
Tekst: Anna Hnatkowska