Rozpoczęły się zasadnicze prace związane z przebudową DK20 w rejonie miejscowości Śmiadowo. W związku z tym od dzisiaj obowiązuje objazd dla samochodów ciężarowych (o masie powyżej 3,5 ton) drogą przez Borne Sulinowo.
Pojazdy osobowe będą miały możliwość przejazdu przez przebudowywany odcinek, ale należy się liczyć z poważnymi utrudnieniami (ruch wahadłowy, ograniczenia prędkości i zawężenie jezdni), dlatego zalecamy wszystkim pojazdom korzystanie z objazdu.

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 1,3 km przy jeziorze Śmiadowo i w samej miejscowości Śmiadowo. Istniejąca nawierzchnia z kostki kamiennej pochodząca z lat 30 ubiegłego wieku zostanie zastąpiona nową nawierzchnią bitumiczną. Roboty realizuje firma Colas, ich koszt to niemal 7 milionów złotych.

Inwestycja powinna się zakończyć się do końca listopada tego roku.

DK 20 w rejonie Śmiadowa to ostatni fragment szlakowy drogi krajowej w województwie zachodniopomorskim posiadający nawierzchnię brukową.
Brak właściwej nośności, pogarszający się komfort przejazdu, brak kanalizacji w miejscowości Śmiadowo oraz ograniczona przyczepność pojazdów na nawierzchni z kostki kamiennej spowodowały konieczność przebudowy tego odcinka. W ramach realizowanych robót istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana, w jej miejsce zostanie wykonana nowa nawierzchnia o konstrukcji bitumicznej.

Droga zostanie dostosowana do nośności 11,5 ton na oś. Powstanie kanalizacja deszczowa, zatoki autobusowe i chodniki w miejscowości Śmiadowo.

Tekst i zdjęcia: Mateusz Grzeszczuk [Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad]