Akcję przeprowadzono zgodnie z programem w Drawsku Pomorskim i w ramach jej realizacji objęto:

 1. Szlak kajakowy rzeki Drawy na odcinku Dalewo – Drawsko Pomorskie,
 2. Szlaki piesze na odcinkach:
 • Drawsko Pomorskie – Młynowo
 • Promenada miejska: Drawsko Pom – Jezioro Okra,
 • Rejon dawnej Strzelnicy
 • Odcinek nadbrzeżny Parku Chopina

Sama akcja sprzątania rzeki Drawy jest jednym z etapów całego przedsięwzięcia Dnia Ziemi. Ze względu na duży stopień zanieczyszczenia rzeki Drawy firma Jędrkowe Zakole postanowiła objąć akcją najbardziej uczęszczany w sezonie odcinek rzeki Drawy w jej górnym odcinku. Ze względu na zgłaszanie się do akcji bardzo dużej ilości chętnych również tych którzy nie mogą brać udziału w spływie, każdego roku sprzątaniem obejmowane są również piesze szlaki turystyczne przyległe do pola namiotowego Jędrkowa Przystań w Drawsku Pomorskim oraz teren dawnej strzelnicy. O stopniu zanieczyszczenia rzeki świadczy już sam fakt, że sprzątany odcinek rzeki o długości ok. 6km sprzątano od godziny 10.00 do 14.
Każdego roku przybywa w akcji coraz więcej małych wolentariuszy wraz z rodzicami i zamierzamy kontynuować tę tradycję by nie tylko utrzymać w czystości otaczające nas środowisko, ale i praktycznie edukować młodsze pokolenia w zakresie ekologii.
W sumie zebrano ok. 4m³ śmieci zgromadzonych wzdłuż sprzątanych szlaków. Niestety pomimo objęciem akcji tych samych szlaków i terenów co w ubiegłym roku ilość zebranych śmieci jest taka sama
W akcji ogółem wzięło udział 103 osoby. Dzięki akcji sprzątnięto objęty akcją odcinek rzeki Drawy: Dalewo – Drawsko Pom., uprzątnięto pieszy szlak turystyczny na odcinku: Drawsko Pom. – Młynowo, ścieżkę rowerową/Promenadę na odcinku Park Chopina – J.Okra, teren dawnej strzelnicy oraz teren nadbrzeżny Drawy na odcinku: most przy ul. Brzozowej do Jędrkowej Przystani przy ul. Staszica.
W tym roku grupę kajakarzy sprzątających Drawę zasili wychowankowie wraz z wychowawcą Panem Andrzejem z Ośrodka w Rzepczynie.
Poparcie dla realizowanego przedsięwzięcia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie udzieliła w ramach realizowanego projektu pod nazwą: „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Serdeczne podziękowania przekazuję dla wspierających akcję, bez których trudno byłoby zorganizować i przeprowadzić to przedsięwzięcie w tak szerokim zakresie:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie,
 • Powiat Drawski,
 • Urząd Miasta i Gminy Drawsko Pom.,
 • Nadleśnictwo Drawsko,
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”,
 • Wojciech Wiliński
 • A posiłek dla uczestników przygotował „Bar u Iwony”.

Szczególne słowa uznania chciałbym przekazać dla najmłodszych uczestników akcji oraz kajakarzy sprzątających Drawę, którzy pomimo niskiej temperatury i kiepskiej pogody (przelotnych opadów deszczu, a w pewnym momencie nawet gradu) nie przerwali akcji i kontynuowali sprzątanie do samego końca.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Rusiecki

 

REKLAMA: