Starosta Drawski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony 10 lat, na cele amatorskiego połowu ryb oraz cele rekreacyjno-wypoczynkowe, działki gruntu nr 717/2 o pow. 1,95 ha położonej w obrębie Nowe Worowo gmina Złocieniec, będącej własnością Skarbu Państwa (jezioro bez nazwy).

Przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3a dnia 11.09.2020 r. o godz. 11 00 w pokoju nr 13 (budynek Geodezji). Cena wywoławcza: 390,00 zł rocznie (w tym podatek VAT: wg obowiązujących przepisów).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 10,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w wysokości: 20,00 zł do dnia 07.09.2020 r., do godziny 15 00 na konto Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom.: Nr 69 1020 2847 0000 1502 0009 6644 PKO BP S.A. w tytule podając: „Wadium jez. bez nazwy dz. nr 717/2”.Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. – budynek Geodezji pokój nr 15 lub 14 lub pod numerem telefonu (094) 36 307 73.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa oraz na stronie internetowej www.bip.powiatdrawski.pl”.

Zdjęcie: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI] (Zdjęcie Poglądowe)


! Czekamy na Wasze informacje
magazyndrawski.pl - to portal z informacjami o Drawsku Pomorskim i regionie, dodaj nas do ulubionych w przeglądarce i bądź na bieżąco.
Masz ciekawy temat? Widzisz wypadek, pożar lub inne zdarzenie? - pisz na magazyndrawski@gmail.com lub daj nam znać na facebookowym profilu Magazyn Drawski.