Przez miesiąc uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. ćwiczyli się w sztuce starannego i pięknego pisania, czyli kaligrafii – dziedzinie niemal dziś zupełnie zapomnianej.

Głównym celem projektu, realizowanego przez nauczycielkę Joannę Jedynak, było kształtowanie w uczniach potrzeby pięknego pisania. W ramach działań projektowych został zorganizowany szkolny „Konkurs Ładnego Pisania O Dyrektorskie Pióro”.

13 lutego 2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Wszyscy uczestnicy wykazali się zdolnościami i kreatywnością przy tworzeniu prac. Komisja konkursowa przyznała I miejsce uczennicy klasy drugiej Techniku – Agnieszce Owczarskiej oraz dwa wyróżnienia dla Sary Olejnik i Gabrieli Tomczyk.
Nagrody wręczyły Dyrektor Iwona Kucharska i Wicedyrektor Małgorzata Jasyk.

INFO: [Powiat Drawski]