Na dziedzińcu Pałacu Siemczyno, Partnera Akcji „Jezioro Tajemnic”, znajduje się niepozorna studnia. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że – jak się okazało – jest to pozostałość po dawnych wierceniach w poszukiwaniu paliw kopalnych. Może się okazać, że ta historia naprowadzi nas na ślad solanek.
- Odkrycie wysoko zmineralizowanych wód w okolicy jeziora Drawsko, a także w innych rejonach powiatu drawskiego, mogłoby dać drugą młodość okolicznej branży turystycznej. A w perspektywie doprowadzić do powstania uzdrowiska, jak w niedalekim Połczynie Zdroju – snuje wizję Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.
- Perspektywa znalezienia solanki pojawia się w północno-wschodniej i wschodniej części Powiatu – twierdzi Marek Zygmunt, doktorant Akademii Morskiej w Szczecinie, współpracujący z Ekipą Jeziora Tajemnic.
Po analizie dokumentacji wierceń sprzed kilkudziesięciu lat, którą udało mu się zdobyć, Pan Marek dodaje: - Otwór „Świdwin 2” jest otworem porównawczym dla otworu „Czaplinek Ig 2” oraz „Czaplinek 34-22”. W otworze tym na głębokości 37-72 m p.p.t w piasku ze żwirem kwarcowym na podstawie badań elekrooporowych wykryto małą oporność tych warstw na prąd elektryczny.
Inaczej mówiąc, warstwy te dobrze przewodzą prąd elektryczny. Oznacza to, że występuje w nich woda zmineralizowana.

Podobnie jest na głębokości 766-1169 m p.p.t. Solanka na tej głębokości występuje w utworach pstrego piaskowca (trias środkowy).
Podobna sytuacja występuje w otworze „Czaplinek Ig 2”, który położony jest na terenie Powiatu Drawskiego. Solanka występuje głębiej, również w utworach pstrego piaskowca. Na głębokości 1709 m p.p.t. Jest to solanka chlorkowo-wapniowa klasy II o mineralizacji 174,1 g/l. W przypadku obu wyżej opisanych otworów solanka występuje w tych samych utworach, choć na różnej głębokości. W otworze „Świdwin 2” utwory triasu środkowego (pstry piaskowiec) znajdują się wyżej. Wynika to z antyklinalnej budowy terenu. Bliżej rejonu Drawska budowa geologiczna terenu jest bardziej monoklinalna (płaska). Przy obu typach budowy Trias środkowy przykryty jest warstwą osadów czwartorzędowych - piasków, glin o różnej grubości oraz jury. Perspektywa znalezienia solanki pojawia się w północno-wschodniej i wschodniej części Powiatu. Arkusz SMGP (Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski) Drawsko pokazuje, że utwory triasowe występują tam na głębokości ok. 200 m p.p.t. Zatem trias środkowy (pstry piaskowiec) może występować na głębokości 400- 1000 m p.p.t.
Otwór „Czaplinek 34-22” nie sięga utworów triasowych. Jego funkcją jest zaopatrywanie w wodę Pałacu Siemczyno. Jest to woda występująca na głębokości 52,8 m p.p.t o średniej mineralizacji chlorkowo-wapniowej na poziomie 24,82 mg/l''. Do określenia głębokości potrzebna jest analiza dodatkowych materiałów Archiwalnych.
Niedawno doszło w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim do spotkania z przedstawicielami firmy HPC POLGEOL S.A. Jej prezes Bogdan Noga zadeklarował złożenie oferty na przeprowadzenie poszukiwań archiwalnych w pełnym zakresie, we wszystkich dostępnych archiwach w kraju. Może okazać się, że w czasie gdy na terenie powiatu kilkadziesiąt lat temu szukano ropy i gazu, już wtedy natrafiono na solankę lub wody geotermalne. Wówczas jednak nikt nie przywiązywał wagi do tych zasobów. O takim właśnie biegu wydarzeń poinformował Starostę Drawskiego m.in. Eugeniusz Piecewicz, pasjonat historii i zasłużony dla Powiatu Drawskiego.
Do sprawy wrócimy.

Tekst i zdjęcia: [jeziorotajemnic.pl]