W dniu 23 września 2019 r. kadeci z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim wraz z opiekunem mjr rez. Andrzejem Kowalewskim uczestniczyli w szkoleniu poligonowym na ośrodku szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. Szkolenie przeprowadzone było w ramach „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.
Zajęcia praktyczne prowadzone są we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim. Tematyka ćwiczeń obejmowała musztrę, szkolenie chemiczne, budowę i eksploatację sprzętu oraz szkolenie z wychowania fizycznego.

Instruktorzy z CSWL Drawsko przeprowadzając zajęcia z musztry indywidualnej i zespołowej podczas pokazów przekazali kadetom niezbędną wiedzę, sprawdzili ich umiejętności i predyspozycje. Kadeci zdobyli doświadczenie, które przyda się im się w przyszłości. Natomiast żołnierze z Grupy Zabiegów Sanitarnych przeprowadzili pokaz zabiegów specjalnych sprzętu przeciwchemicznego. Uczniowie mogli w sposób praktyczny dokonać dezynfekcji odzieży ochronnej i sprzętu.

Uczniowie klasy mundurowej, wykonując w czasie szkolenia poszczególne ćwiczenia i zadania wykazali ogromne zaangażowanie i duży potencjał. Zajęcia tego rodzaju dają kadetom przedsmak prawdziwej służby wojskowej i między innymi dlatego cieszą się wśród nich dużą popularnością.

Dziękujemy żołnierzom, instruktorom, wszystkim osobom zaangażowanym w profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych oraz Komendantowi CSWL Drawsko płk Markowi Gmurskiemu za wzorową współpracę ze szkołą i stworzenie uczniom klasy wojskowej możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności przygotowujących do służby w Wojsku Polskim.

INFO: [Powiat Drawski] Tekst: Andrzej Kowalewski