Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, przypominamy o realizacji w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim zadań w szczególnym trybie:

przed wizytą w Urzędzie prosimy uzgodnić termin telefonicznie:  

 • sekretariat urzędu 94 3633 485
 • biuro obsługi interesantów 94 3446 821
 • dowody osobiste 94 3446 814
 • ewidencja ludności 94 3633 488
 • działalność gospodarcza 94 3446 824
 • podatki 94 3446 802
 • nieruchomości 94 3446 813
 • urząd stanu cywilnego 94 3632 446

zaleca się  kontakt z wykorzystaniem komunikacji:

 • pocztowej: ul. gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie,
 • elektronicznej: drawsko@post.pl
 • za pośrednictwem platformy ePuap: /umdrawsko/skrytka

bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest w miejscu do tego wyznaczonym, przy Biurze Obsługi Interesanta

Dodatkowo, w korytarzu przy wejściu głównym  ustawiona została  dla naszych klientów skrzynka na pocztę.

W trakcie wizyty w urzędzie prosimy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa m.in. o:

 • zasłanianiu ust i nosa,
 • zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym po wejściu do urzędu,
 • zachowaniu bezpiecznej odległości,
 • przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących,
 • powstrzymaniu się od wizyty jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.

Informujemy również, że czwartkowe indywidualne spotkania Burmistrza z mieszkańcami zostają zawieszone do odwołania.