Warsztaty z przygotowywania ofert.

W imieniu starosty drawskiego, Stanisława Cybuli serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 18 września 2019 r. o godz. 10:00 na bezpłatne szkolenie – warsztaty na temat przygotowywania ofert i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zmiana druków ofert; umów i sprawozdań.

Szkolenie prowadzić będzie Artur Gluziński, doświadczony wykładowca – trener z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

INFO: [Powiat Drawski] Tekst: Roma Kowalewicz