W dniu 6.09.2016 w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie związane z działaniami na rzecz udoskonalenia infrastruktury rzeki Drawy na terenie powiatu drawskiego, zainicjowane i zorganizowane przez Wicestarostę Jacka Kozłowskiego oraz Andrzeja Górskiego, Prezesa Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy.

Podczas spotkania przedstawiono w formie prezentacji działania planowane w związku z realizacją programu 4.9 RPO WZ "Endogeniczne zasoby regionu". Omówiono poszczególne miejsca, które w ramach dofinansowania mogą ulec modernizacji- zaczynając od Starego Drawska w gminie Czaplinek, poprzez gminy Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, aż do gminy Drawno. Przedstawiciel LOT Wokół Drawy zaproponował gminom złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie. Przedstawiono także pokrótce problematykę oznakowania szlaków kajakowych.

W spotkaniu uczestniczył Damian Greś, Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, a także przedstawiciele Nadleśnictw Drawsko, Głusko oraz Kalisz Pom., Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Drawieńskiego Parku Narodowego, PTTK Drawno, Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim oraz burmistrzowie i reprezentanci gmin Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Kalisz Pomorski, Czaplinek, Drawno oraz powiatu choszczeńskiego.

INFO [Powiat Drawski]