Wyspy w czasach dawnych w powiecie Drawskim. Cz. II – jezioro Lubie, wyspa Ptaszyniec.

Mnóstwo nieodkrytej historii kryją wyspy na jeziorach pojezierza i powiatu drawskiego. Zgłębianiem tych zagadnień zajęła się grupa pasjonatów pod przewodnictwem Roberta Kraszczuka. Dziś o Ptaszyńcu, kolejnej wyspie jeziora Lubie w gminie Złocieniec.
Wyspa niewielka, dość mocno porośnięta. Posiada niewielkie wzniesienie. Podczas zwiadu zdjęciowego na wyspie Ptaszyniec zakrzaczenie wyspy bardzo utrudniało nam poruszanie, lecz mimo tego zauważono jedną skorupkę i krzemień. Układ wyspy, jak i jej odległość od brzegu, świadczą raczej o dopływaniu tu rybaków, którzy zastawiali swoje sieci. Informacja została przekazana do Muzeum w Koszalinie z prośbą o objęcie wysp pieczą przez konserwatora zabytków.

Kwerenda objęła 5 wysp, z czego każda zasługuje na uwagę archeologów ze względu na swoje walory. Oprócz wysp: Rybaki i Ptaszyniec, na jeziorze znajdują się również wyspy: Sołtysie, Kamieniec (wyspa Olbrzymów) oraz wyspa Bezimienna. Na nich nie stwierdziliśmy śladów bytności człowieka w czasach dawnych.
Lecz tu trzeba dodać, że nasze kwerendy opierają się tylko na zwrócenie uwagi tego co jest na wierzchu. Naszymi sprzymierzeńcami jest przyroda i świat zwierząt. To dzięki kretowiskom, przerytym glebom przez dziki, zwalonym konarom, czy osuwającym się skarpom i tym podobnym zdarzeniom możemy zauważyć owe zapomniane dzieje.

Mamy nadzieję, że naszym tropem podążą archeolodzy i wykorzystają ową wiedzę już przez nas podaną.
Wyspy zostały objęte przez konserwatora zabytków w Koszalinie ochroną i wpisane do rejestru zabytków.

Tekst i zdjęcia: Robert Kraszczuk